клиент
пускова дата
проект

Във времето на информационните технологии е от изключителна важност да се движиш успоредно с тяхното развитие. Уебтехнологиите, както и увеличаващите се динамика и възможности на фотографията търпят непрекъснати промени и предоставят все по-големи възможности за реализация на креативни и иновативни идеи, свързани с уеб презентирането.

360  разходка е симулация на разходка на съществуващо място, направена чрез свързване на серия от панорамни снимки.  В нея може да се добавят мултимедийни елементи: музика, звукови ефекти, текст и т.н..