клиент
пускова дата
проект

Енви Кон България e инженерингова компания, предлагаща услуги в областта на проектирането на топлоелектрически централи.

Компанията работи в тясно сътрудничество с Envi Con, Нюрнберг. Общо в двете компании работят над  200 инженери с богат международен опит във всички сфери на проектирането на топлоелектрически централи.