iVision Ви предлага обектното-ориентирано програмиране със статично или динамично свързване, проектиране на йерархия на наследяване и абстрактни класове. Използване на декларативен език за структуриране на заявки за релационни колекции от логически свързани данни в конкретна предметна област...

 

Какво!?!?!..........

 

Не е нужно да Ви говорим на странен език, за да ни разбирате. В iVision ние говорим на езика на Клиента. Знаем как да разберем Вашите нужди и знаем как да Ви дадем най-добро решение за:

  • Изработване на информационни бизнес системи, чрез които ще увеличите приходите, намалите разходите и ще имате пълна яснота какво се случва (или не се случва) във Вашата фирма.
  • Изработване на интернет решения, чрез които ще увеличите броя на Вашите клиенти.
    • Уебсайт - за да разбере светът, че съществувате
    • Оптимизация – за да излизате на първите места при търсене в интернет
    • Дизайн - за една по-добра визия
    • Онлайн реклама - ако искате да рекламирате, ние ще Ви кажем, къде и как ще е най-добре

Ние винаги се стремим да надхвърлим и най-големите очаквания на нашите клиенти. Заедно ще намерим оптималните решения за Вашия бизнес.